Сграда А
Сграда Б
Сграда В
Сграда Г

Продажба

от до
Сграда А
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 1 1 Партер 2 71.11 m² 79.31 m² 1860.01 € 147 517 € Свободен
Ателие 2 1 Партер 2 55.11 m² 61.46 m² 1920 € 118 003 € Свободен
Ателие 1-1 1 Партер 2 69.23 m² 76.09 m² 1859.92 € 141 521 € Свободен
Ателие 2-1 1 Партер 2 67.54 m² 75.32 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 3-1 1 Партер 2 59.63 m² 68.87 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 4-1 1 Партер 2 59.63 m² 68.96 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 5-1 1 Партер 2 62.92 m² 72.54 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 6 1 Партер 2 69.69 m² 77.73 m² 2040 € 158 569 € Свободен
Ателие 7 1 Партер 2 68.80 m² 76.73 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 8 1 Партер 3 88.57 m² 98.79 m² 2040 € 201 532 € Свободен
Апартамент 9 1 1 2 62.56 m² 72.23 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 3 1 1 2 59.63 m² 68.96 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 10 1 1 3 95.94 m² 110.33 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 11 1 1 2 67.97 m² 78.73 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 12 1 1 2 59.63 m² 69.58 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 14 1 1 2 62.92 m² 72.99 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 15 1 1 2 73.48 m² 84.59 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 16 1 1 3 86.52 m² 99.61 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 17 1 2 2 64.96 m² 74.90 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 4 1 2 2 62.17 m² 71.79 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 18 1 2 3 95.94 m² 110.33 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 19 1 2 2 72.08 m² 83.45 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 20 1 2 2 59.63 m² 70.56 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 21 1 2 2 59.63 m² 69.31 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 22 1 2 2 62.92 m² 77.74 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 23 1 2 2 73.48 m² 84.59 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 24 1 2 3 86.52 m² 99.61 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 25 1 3 2 62.56 m² 72.23 m² 0 € 0 € Запазен
Ателие 5 1 3 2 59.63 m² 68.96 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 26 1 3 3 95.94 m² 110.45 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 27 1 3 2 67.97 m² 78.58 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 28 1 3 2 59.63 m² 69.31 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 29 1 3 2 59.63 m² 69.22 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 30 1 3 2 62.92 m² 72.99 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 31 1 3 2 73.48 m² 84.59 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 32 1 3 3 86.52 m² 99.61 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 33 1 4 2 98.39 m² 110.30 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 34 1 4 3 234.53 m² 254.98 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 35 1 4 2 84.27 m² 95.17 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 36 1 4 4 232.06 m² 253.59 m² 1683.91 € 427 022 € Свободен
Ателие 9 2 Партер 2 55.49 m² 63.49 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 38 2 Партер 2 63.87 m² 74.56 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 39 2 Партер 2 58.32 m² 68.26 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 40 2 Партер 2 71.43 m² 83.33 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 41 2 Партер 2 52.67 m² 63.65 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 42 2 1 2 64.62 m² 76.22 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 43 2 1 2 63.87 m² 75.70 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 44 2 1 2 58.32 m² 70.35 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 45 2 1 2 67.77 m² 80.41 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 46 2 1 3 94.84 m² 111.81 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 47 2 2 2 64.62 m² 76.41 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 48 2 2 2 63.87 m² 75.75 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 49 2 2 2 62.10 m² 74.05 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 50 2 2 2 67.77 m² 80.41 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 51 2 2 3 94.84 m² 111.58 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 52 2 3 2 64.62 m² 76.45 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 53 2 3 2 63.87 m² 75.75 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 54 2 3 2 58.32 m² 69.35 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 55 2 3 2 67.77 m² 80.49 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 56 2 3 3 94.84 m² 112.57 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 57 2 4 3 136.44 m² 157.49 m² 0 € 0 € Запазен
Апартамент 58 2 4 3 229.09 m² 257.56 m² 1554.32 € 400 330 € Свободен
Сграда Б
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 47 1 Партер 1 29.89 m² 35.77 m² Продаден
Ателие 48 1 Партер 2 57.15 m² 68.40 m² Продаден
Апартамент 55 1 Партер 2 72.37 m² 86.61 m² Продаден
Ателие 1 1 Партер 2 69.15 m² 82.76 m² Продаден
Ателие 2 1 Партер 2 67.48 m² 80.76 m² Продаден
Ателие 3 1 Партер 3 102.77 m² 122.99 m² Продаден
Ателие 4 1 1 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 5 1 1 2 68.54 m² 82.03 m² Продаден
Апартамент 1 1 1 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 2 1 1 2 67.94 m² 81.31 m² Продаден
Апартамент 3 1 1 3 109.3 m² 130.81 m² Продаден
Апартамент 4 1 1 3 89.36 m² 106.94 m² Продаден
Ателие 6 1 2 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 7 1 2 2 68.54 m² 82.03 m² Продаден
Апартамент 5 1 2 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 6 1 2 2 67.94 m² 81.31 m² Продаден
Апартамент 7 1 2 3 108.91 m² 130.34 m² Продаден
Апартамент 8 1 2 3 89.37 m² 106.95 m² Продаден
Ателие 8 1 3 2 64.79 m² 77.54 m² Продаден
Ателие 9 1 3 2 68.69 m² 82.21 m² Продаден
Апартамент 9 1 3 2 69.95 m² 83.71 m² Продаден
Апартамент 10 1 3 2 67.96 m² 81.33 m² Продаден
Апартамент 11 1 3 2 108.83 m² 130.27 m² Продаден
Апартамент 12 1 3 2 89.45 m² 107.07 m² Продаден
Ателие 34 1 4 4 211.97 m² 253.73 m² Продаден
Ателие 35 1 4 2 68.25 m² 81.69 m² Продаден
Ателие 36 1 4 3 200.11 m² 239.53 m² Продаден
АТЕЛИЕ 49 ЗАВЪРШЕН 2 Партер 2 68.86 m² 82.42 m² Продаден
АТЕЛИЕ 50 ЗАВЪРШЕН 2 Партер 2 69.46 m² 83.14 m² Продаден
Ателие 51 2 Партер 2 57.92 m² 69.33 m² Продаден
Ателие 10 2 Партер 2 94.85 m² 113.53 m² Продаден
Ателие 11 2 Партер 2 65.86 m² 78.83 m² Продаден
Ателие 12 2 Партер 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Ателие 13 2 Партер 2 69.59 m² 83.30 m² Продаден
Ателие 14 2 1 2 61.17 m² 73.22 m² Продаден
Апартамент 13 2 1 2 69.32 m² 82.97 m² Продаден
Апартамент 14 2 1 2 69.82 m² 83.57 m² Продаден
Апартамент 15 2 1 2 65.96 m² 78.56 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Апартамент 17 2 1 2 69.74 m² 83.48 m² Продаден
Ателие 15 2 1 2 67.70 m² 81.03 m² Продаден
Ателие 16 2 1 2 69.37 m² 83.03 m² Продаден
Ателие 17 2 2 2 61.17 m² 72.30 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 69.32 m² 81.55 m² Продаден
Апартамент 19 2 2 2 69.82 m² 83.16 m² Продаден
Апартамент 20 2 2 2 65.96 m² 78.95 m² Продаден
Апартамент 21 2 2 2 67.73 m² 81.07 m² Продаден
Апартамент 22 2 2 2 69.73 m² 83.46 m² Продаден
Ателие18 2 2 2 67.70 m² 81.03 m² Продаден
Ателие 19 2 2 2 69.37 m² 83.03 m² Продаден
Ателие 20 2 3 2 61.17 m² 72.30 m² Продаден
Апартамент 23 2 3 2 69.32 m² 82.97 m² Продаден
Апартамент 24 2 3 2 69.82 m² 83.16 m² Продаден
Апартамент 25 2 3 2 65.96 m² 78.56 m² Продаден
Апартамент 26 2 3 2 67.73 m² 80.48 m² Продаден
Апартамент 27 2 3 2 69.73 m² 83.06 m² Продаден
Ателие 21 2 3 2 67.70 m² 81.02 m² Продаден
Ателие 22 2 3 2 69.37 m² 83.03 m² Продаден
Ателие 37 2 4 4 209.59 m² 250.88 m² Продаден
Ателие 38 2 4 2 66.22 m² 79.26 m² Продаден
Ателие 39 2 4 2 67.50 m² 80.79 m² Продаден
Ателие 40 2 4 4 215.81 m² 257.57 m² Продаден
Магазин 6 3 Партер 1 282.53 m² 338.19 m² Продаден
Апартамент 56 3 Партер 2 70.88 m² 84.84 m² Продаден
Ателие 25 3 Партер 1 51.85 m² 62.06 m² Продаден
Ателие 26 3 1 2 67.39 m² 80.66 m² Продаден
Апартамент 28 Завършен 3 1 3 98.32 m² 117.69 m² Продаден
Апартамент 29 3 1 2 69.71 m² 83.44 m² Продаден
Апартамент 30 3 1 2 65.44 m² 78.33 m² Продаден
Ателие 27 3 2 2 67.39 m² 80.66 m² Продаден
Апартамент 31 3 2 3 98.28 m² 117.64 m² Продаден
Апартамент 32 3 2 2 69.76 m² 83.50 m² Продаден
Апартамент 33 3 2 2 65.48 m² 78.38 m² Продаден
Апартамент 34 3 3 3 98.32 m² 116.38 m² Продаден
Ателие 28 3 3 2 67.38 m² 80.65 m² Продаден
Апартамент 35 3 3 2 69.72 m² 83.45 m² Продаден
Апартамент 36 3 3 2 65.44 m² 77.22 m² Продаден
Ателие 41 3 4 3 148.70 m² 177.99 m² Продаден
Ателие 42 3 4 3 162.67 m² 194.71 m² Продаден
Апартамент 57 4 Партер 2 70.88 m² 84.84 m² Продаден
Апартамент 58 4 Партер 2 64.26 m² 76.92 m² Продаден
Ателие 23 4 Партер 2 66.52 m² 79.62 m² Продаден
Ателие 24 4 Партер 1 49.33 m² 59.04 m² Продаден
Апартамент 37 4 1 2 65.44 m² 78.33 m² Продаден
Апартамент 38 4 1 2 69.71 m² 83.44 m² Продаден
Апартамент 39 4 1 3 98.52 m² 117.93 m² Продаден
Апартамент 40 4 1 2 67.39 m² 80.66 m² Продаден
Апартамент 41 4 2 2 65.44 m² 78.33 m² Продаден
Апартамент 42 4 2 2 69.71 m² 83.44 m² Продаден
Апартамент 43 4 2 3 98.52 m² 117.22 m² Продаден
Апартамент 44 4 2 2 67.39 m² 80.66 m² Продаден
Апартамент 45 4 3 2 65.44 m² 77.45 m² Продаден
Апартамент 46 4 3 2 69.71 m² 83.44 m² Продаден
Апартамент 47 4 3 3 98.52 m² 117.22 m² Продаден
Апартамент 48 4 3 2 67.39 m² 80.27 m² Продаден
Ателие 43 4 4 3 162.23 m² 194.19 m² Продаден
Ателие 44 4 4 3 148.25 m² 171.84 m² Продаден
Ателие 29 5 Партер 3 87.68 m² 104.95 m² Продаден
Ателие 30 5 Партер 3 88.26 m² 105.65 m² Продаден
Ателие 31 5 1 2 62.70 m² 75.05 m² Продаден
Апартамент 49 5 1 2 58.92 m² 70.20 m² Продаден
Апартамент 50 5 1 3 102.56 m² 122.77 m² Продаден
Ателие 32 5 2 2 62.72 m² 74.13 m² Продаден
Апартамент 51 5 2 2 58.83 m² 70.07 m² Продаден
Апартамент 52 5 2 3 102.12 m² 121.26 m² Продаден
Ателие 33 5 3 2 62.69 m² 73.75 m² Продаден
Апартамент 53 5 3 5 164.30 m² 195.25 m² Продаден
Ателие 45 5 4 3 124.14 m² 148.60 m² Продаден
Ателие 46 5 4 3 102.23 m² 118.83 m² Продаден
Сграда В
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 1 1 Партер 2 64.92 m² 78.21 m² Продаден
Ателие 2 1 Партер 2 100.12 m² 120.61 m² Продаден
Ателие 3 1 Партер 2 69.77 m² 84.05 m² Продаден
Ателие 4 1 Партер 2 65.48 m² 78.88 m² Продаден
Апартамент 1 1 1 2 68.7 m² 82.76 m² Продаден
Апартамент 2 1 1 3 98.34 m² 118.47 m² Продаден
Апартамент 3 1 1 2 69.77 m² 84.05 m² Продаден
Апартамент 4 1 1 2 65.48 m² 78.88 m² Продаден
Апартамент 6 1 2 2 68.7 m² 82.76 m² Продаден
Апартамент 7 1 2 3 98.34 m² 118.47 m² Продаден
Апартамент 8 1 2 2 69.77 m² 82.48 m² Продаден
Апартамент 9 1 2 2 65.48 m² 77.76 m² Продаден
Апартамент 10 1 3 2 68.7 m² 82.29 m² Продаден
Апартамент 11 1 3 3 98.34 m² 118.47 m² Продаден
Апартамент 12 1 3 2 69.77 m² 84.05 m² Продаден
Апартамент 13 1 3 2 65.48 m² 78.88 m² Продаден
Ателие 12 1 4 2 147.87 m² 178.14 m² Продаден
Ателие 13 1 4 3 160.96 m² 193.91 m² Продаден
Ателие 5 2 Партер 2 64.63 m² 77.86 m² Продаден
Ателие 6 2 Партер 2 69.77 m² 84.05 m² Продаден
Ателие 7 2 Партер 2 86.42 m² 104.11 m² Продаден
Ателие 8 2 Партер 2 63.93 m² 77.02 m² Продаден
Апартамент 14 2 1 2 64.63 m² 77.86 m² Продаден
Апартамент 15 2 1 2 69.77 m² 82.59 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 3 98.54 m² 118.71 m² Продаден
Ателие 9 2 1 2 67.71 m² 81.57 m² Продаден
Апартамент 17 2 2 2 64.63 m² 77.01 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 69.77 m² 82.59 m² Продаден
Апартамент 19 2 2 3 98.54 m² 118.71 m² Продаден
Ателие 10 2 2 2 67.71 m² 81.57 m² Продаден
Апартамент 20 2 3 2 64.63 m² 77.86 m² Продаден
Апартамент 21 2 3 2 69.77 m² 82.59 m² Продаден
Апартамент 22 2 3 3 98.54 m² 116.47 m² Продаден
Ателие 11 2 3 2 67.71 m² 81.57 m² Продаден
Ателие 14 2 4 3 160.96 m² 193.91 m² Продаден
Ателие 15 2 4 3 154.53 m² 182.77 m² Продаден
Ателие 18 3 Партер 3 112.67 m² 135.73 m² Продаден
Ателие 19 3 Партер 3 88.4 m² 106.49 m² Продаден
Апартамент 23 3 1 3 112.69 m² 135.76 m² Продаден
Апартамент 24 3 1 2 62.9 m² 75.77 m² Продаден
Апартамент 25 3 1 2 63.87 m² 76.94 m² Продаден
Апартамент 26 3 2 3 112.69 m² 134.52 m² Продаден
Апартамент 27 3 2 2 63.1 m² 75.56 m² Продаден
Апартамент 28 3 2 2 63.87 m² 76.94 m² Продаден
Апартамент 29 3 3 3 112.67 m² 135.73 m² Продаден
Апартамент 30 3 3 2 63.1 m² 76.02 m² Продаден
Апартамент 31 3 3 2 63.87 m² 76.94 m² Продаден
Ателие 16 3 4 2 112.3 m² 135.29 m² Продаден
Ателие 17 3 4 3 126.25 m² 152.09 m² Продаден
Сграда Г
Тип Вход Етаж Брой стаи Жилищна площ Обща площ Цена/кв.м Крайна цена Статус
Ателие 28 Завършен 1 Подпартерен 2 72.81 m² 85.78 m² Продаден
Ателие 16 Завършен 1 Подпартерен 2 68.67 m² 80.91 m² Продаден
Ателие 17 Завършен 1 Подпартерен 2 74.24 m² 87.47 m² Продаден
Склад 7 1 Подпартерен 2 465.87 m² 548.88 m² Продаден
Ателие 1 1 Партер 3 107.14 m² 126.23 m² Продаден
Ателие 2 ЗАВЪРШЕН 1 Партер 3 117.16 m² 138.04 m² Продаден
Ателие 3 Завършен 1 Партер 4 147.04 m² 173.24 m² Продаден
Апартамент 1 1 1 4 193.81 m² 228.34 m² Продаден
Апартамент 2 1 1 3 116.73 m² 137.53 m² Продаден
Апартамент 3 1 1 4 149.01 m² 175.56 m² Продаден
Апартамент 4 1 2 4 193.79 m² 228.32 m² Продаден
Апартамент 5 1 2 3 116.73 m² 137.53 m² Продаден
Апартамент 6 1 2 4 148.73 m² 175.23 m² Продаден
Апартамент 7 1 3 4 193.81 m² 228.34 m² Продаден
Апартамент 8 1 3 3 116.73 m² 137.53 m² Продаден
Апартамент 9 1 3 4 149.01 m² 175.56 m² Продаден
Ателие 7 1 4 4 323.00 m² 380.55 m² Продаден
Ателие 8 1 4 3 158.38 m² 186.60 m² Продаден
Склад 4 2 Подпартерен 1 95.02 m² 111.95 m² Продаден
Ателие 27 2 Подпартерен 2 74.90 m² 88.25 m² Продаден
Ателие 4 2 Партер 2 69.39 m² 81.75 m² Продаден
Ателие 5 2 Партер 2 57.66 m² 67.93 m² Продаден
Ателие 20 2 Партер 1 38.93 m² 45.87 m² Продаден
Ателие 21 2 Партер 1 41.80 m² 49.25 m² Продаден
Апартамент 52 2 Партер 2 53.54 m² 63.08 m² Продаден
Апартамент 53 2 Партер 2 61.87 m² 72.89 m² Продаден
Апартамент 54 2 Партер 2 65.42 m² 77.08 m² Продаден
Апартамент 55 завършен 2 Партер 3 105.59 m² 124.40 m² Продаден
Офис 1 2 Партер 0 222.10 m² 261.68 m² Продаден
Апартамент 10 2 1 4 154.07 m² 181.52 m² Продаден
Апартамент 11 2 1 2 70.33 m² 82.86 m² Продаден
Апартамент 12 2 1 2 69.12 m² 81.44 m² Продаден
Апартамент 13 2 1 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 14 2 1 2 66.45 m² 78.29 m² Продаден
Апартамент 15 2 1 2 69.24 m² 82.46 m² Продаден
Апартамент 16 2 1 2 69.66 m² 82.07 m² Продаден
Апартамент 17 2 2 4 147.46 m² 173.74 m² Продаден
Апартамент 18 2 2 2 68.86 m² 81.13 m² Продаден
Апартамент 19 2 2 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 20 2 2 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 21 2 2 2 66.45 m² 78.29 m² Продаден
Апартамент 22 2 2 2 69.24 m² 81.58 m² Продаден
Апартамент 23 2 2 2 69.66 m² 82.07 m² Продаден
Апартамент 24 2 3 4 147.46 m² 173.74 m² Продаден
Апартамент 25 2 3 2 68.86 m² 81.13 m² Продаден
Апартамент 26 2 3 2 69.12 m² 81.44 m² Продаден
Апартамент 27 2 3 2 69.14 m² 81.46 m² Продаден
Апартамент 28 2 3 2 66.45 m² 78.29 m² Продаден
Апартамент 29 2 3 2 69.24 m² 81.58 m² Продаден
Апартамент 30 2 3 2 69.66 m² 82.07 m² Продаден
Ателие 9 2 4 3 145.55 m² 171.49 m² Продаден
Ателие 10 2 4 3 157.93 m² 186.07 m² Продаден
Ателие 11 2 4 3 70.66 m² 83.25 m² Продаден
Ателие 12 2 4 3 139.20 m² 164.00 m² Продаден
Ателие 13 2 4 2 71.12 m² 82.93 m² Продаден
Ателие 18 3 Подпартерен 1 36.79 m² 43.35 m² Продаден
Ателие 23 Завършен 3 Подпартерен 2 62.07 m² 73.13 m² Продаден
Ателие 24 3 Подпартерен 2 45.60 m² 53.73 m² Продаден
Ателие 19 Завършен 3 Подпартерен 1 45.62 m² 53.75 m² Продаден
Ателие 25 3 Подпартерен 2 55.61 m² 65.52 m² Продаден
Ателие 26 3 Подпартерен 2 66.67 m² 78.55 m² Продаден
Склад 2 3 Подпартерен 0 144.26 m² 169.97 m² Продаден
Склад 3 3 Подпартерен 0 21.53 m² 25.37 m² Продаден
Апартамент 56 3 Партер 2 61.99 m² 73.04 m² Продаден
Апартамент 57 3 Партер 2 68.30 m² 80.47 m² Продаден
Ателие 22 3 Партер 1 37.09 m² 43.70 m² Продаден
Апартамент 58 3 Партер 2 62.07 m² 73.13 m² Продаден
Апартамент 59 3 Партер 2 45.60 m² 53.73 m² Продаден
Апартамент 60 Завършен 3 Партер 2 72.81 m² 85.78 m² Продаден
Ателие 6 3 Партер 2 69.19 m² 81.52 m² Продаден
Гараж 2 3 Партер 0 25.11 m² 29.58 m² Продаден
Апартамент 31 3 1 2 72.13 m² 84.98 m² Продаден
Апартамент 32 3 1 2 66.81 m² 79.56 m² Продаден
Апартамент 33 3 1 2 59.73 m² 71.13 m² Продаден
Апартамент 34 3 1 2 69.20 m² 82.41 m² Продаден
Апартамент 35 3 1 2 72.62 m² 85.56 m² Продаден
Апартамент 36 3 1 2 68.01 m² 80.13 m² Продаден
Апартамент 37 3 2 2 72.13 m² 84.98 m² Продаден
Апартамент 38 3 2 2 66.81 m² 78.71 m² Продаден
Апартамент 39 3 2 2 59.73 m² 70.37 m² Продаден
Апартамент 40 3 2 2 69.19 m² 81.52 m² Продаден
Апартамент 41 3 2 2 72.62 m² 85.56 m² Продаден
Апартамент 42 3 2 2 68.01 m² 80.13 m² Продаден
Апартамент 43 3 3 2 72.13 m² 84.98 m² Продаден
Апартамент 44 3 3 2 66.81 m² 78.71 m² Продаден
Апартамент 45 3 3 2 59.73 m² 70.37 m² Продаден
Апартамент 46 3 3 2 69.19 m² 81.52 m² Продаден
Апартамент 47 3 3 2 72.62 m² 85.56 m² Продаден
Апартамент 48 3 3 2 68.01 m² 80.13 m² Продаден
Ателие 14 3 4 3 157.80 m² 185.92 m² Продаден
Ателие 15 3 4 5 271.64 m² 320.04 m² Продаден

Ако искате да живеете в подножите на най-красивата част от Витоша, „АЛЕГРО" е вашият нов дом!

Можете да избирате измежду ателиета, двустайни и тристайни жилища в 3 жилищни сгради, всяка от които на 5 етажа, с асансьор!

 

Можете да си осигурите паркомясто в подземния етаж, който разполага с две рампи.

За ваше спокойствие комплексът е с контролиран достъп и денонощна охрана, със съвременна система за видеонаблюдение.